Dalgaard

Den tidligere slægtsgaard Dalgaard fungerer i dag som sognegård og bruges som kirkekontor for kordegnen samt til sangaftener, foredrag, konfirmandundervisning, mødelokaler o.lign.

Hovedbygningen, der er opført i 1912, er på 600 kvm, som er fordelt på tre etager. Den var en del af en større landbrugsejendom. Driften heraf ophørte i det første årti af 2000, og menighedsrådet købte Dalgaard i 2008.