Billede af konfirmation i Flødstrup kirke

Konfirmation

HVAD BETYDER KONFIRMATIONEN?

Ved konfirmationen fejrer vi, at Gud bekræfter dåben – altså siger ja til - at man tilhører ham og er hans barn. De fleste bliver døbt som små, og de kan selvfølgelig ikke huske deres dåbsdag, hvor deres forældrene bar dem hen til kirken og døbefonten. Derfor er det for mange konfirmander en livsbekræftende og minderig dag, hvor konfirmanden selv går op ad kirkegulvet og hører ordene igen.

Konfirmationsforberedelsen er egentlig en dåbsundervisning med 13–15 års forsinkelse. Man kan godt begynde til konfirmationsforberedelse, selvom man ikke er døbt, og selv man ikke helt ved, om man vil konfirmeres eller ej.

Konfirmationsforberedelse og konfirmation foretages på 7. klassetrin.

Formålet med konfirmationsforberedelsen er at give konfirmanderne indblik i kristendommens historier og temaer, at sætte ord på etiske dilemmaer og livets og dødens mange spørgsmål, i en kristen kontekst. Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at konfirmanden har fulgt den almindelige undervisning, og at konfirmanden har været i kirke det antal gange, som den pågældende præst bestemmer. 

Man bliver undervist af den præst, som man skal konfirmeres af.

HVIS MAN IKKE ER DØBT?

Hvis man ikke er døbt, skal man døbes før konfirmationen, typisk en søndag i eller efter højmessen.

HVORNÅR FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Konfirmationsforberedelsen starter hvert år i september. For elever, der går på Vibeskolen, foregår konfirmationsforberedelsen som udgangspunkt på følgende tidspunkter:

• Hver torsdag kl. 14-15.30. Afhængigt af antallet af konfirmander kan det være nødvendigt at oprette flere hold, hvor et hold bliver undervist på et andet tidspunkt.

• Konfirmanderne skal endvidere lejlighedsvis komme nogle lørdag og søndage samt ved nogle hverdags-aftenarrangementer.

For elever, der går på Langtved Friskole, foregår undervisningen på forskellige tidspunkter i skoletiden, hvilket præsten aftaler nærmere med skolen. Konfirmanderne skal ligeledes komme nogle lørdage og søndage samt ved nogle hverdags-aftenarrangementer.

HVOR FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Undervisningen foregår i kirkerne samt i sognegårdene, dvs. på Dalgaard i Ullerslev, og i sognegården ved Skellerup præstegård. Elever fra Langtved friskole undervises i konfirmandstuen ved præstegården i Flødstrup.

ER DER ÅBENT FOR TILMELDING TIL KONFIRMATION I 2025?

Der er endnu ikke åbent for tilmelding til konfirmationsforberedelse med start i september 2024 med konfirmation i 2025, og heller ikke for senere år. 

Tilmelding skal ske til barnets bopælssogn og skal helst ske inden 30. juni 2024.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i 2024/2025 med konfirmation i 2025 skal foretages af barnets forældre. Tilmelding skal foretages digitalt via nedenstående link (hav MitId ved hånden): 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Begge forældre skal skrive under elektronisk – den ene gør det direkte i tilmeldingen, mens den anden herefter får tilsendt et link til underskrift. Præsterne bliver først underrettet, når begge forældres underskrifter er gået igennem.

Hvis man ikke bruger MitId, kan tilmelding ske ved brug af denne blanket: tilmeldingsblanket

Blanketten skal afleveres i postkassen på kirkekontoret Odensevej 13 eller hos sognepræst Mette Juul på Kertemindevej 27 i Flødstrup.

I HVILKET SOGN BLIVER MAN KONFIRMERET?

Man konfirmeres sædvanligvis i det sogn, hvor man bor.

DATOER FOR KONFIRMATIONER

Konfirmationsdatoerne kan ses nedenfor. Klokkeslættet for konfirmation af elever fra Vibeskolen kan først oplyses, når vi kender det samlede antal konfirmander og klassefordelingen:

 

2025

Flødstrup kirke: lørdag den 26. april kl. 10.00: Elever fra Langtved Friskole samt evt. elever fra Vibeskolen med bopæl i Flødstrup sogn

Ullerslev kirke: lørdag den 3. maj: Elever fra Vibeskolen

Ullerslev kirke: lørdag den 24. maj kl. 11.30 (eventuelle andre)

2026

Ullerslev: lørdag den 11. april: Elever fra Vibeskolen

Flødstrup: lørdag den 18. april kl. 10.00: Elever fra Langtved friskole samt evt. elever fra Vibeskolen med bopæl i Flødstrup sogn

Ullerslev: lørdag den 18. april kl. 12.00 (eventuelle andre)

2027

Flødstrup: lørdag den 3. april kl. 10.00: Elever fra Langtved Friskole samt evt. elever fra Vibeskolen med bopæl i Flødstrup sogn

Ullerslev: lørdag den 3. april kl. 12.00 (eventuelle andre)

Ullerslev: lørdag den 10. april: Elever fra Vibeskolen

SPØRGSMÅL

Hvis I har nogle spørgsmål forud for eller i forbindelse med tilmeldingen, er I velkomne til at kontakte præsterne:

Mette Christina Juul: mcice@km.dk eller telefon 6135 8522

Pernille Skov Vilhelmsen: pesv@km.dk eller telefon 2124 6224