Brug for kirken

Alle medlemmer af Den danske folkekirke har ret til kirkelige handlinger i det sogn, de bor i.

Hvis du ikke bor i Flødstrup eller Ullerslev sogne, men føler dig knyttet til en af kirkerne i sognene eller til sognepræst Mette Christina Juul, kan du løse sognebånd og dermed blive en del af kirkernes menighed.


Du kan også få mulighed for at stemme til menighedsrådsvalget og selv stille op.