Kirkebil

Hvis du er gangbesværet og har svært ved at komme til kirken, kan du benytte kirkebilen. Udgiften afholdes af menighedsrådet. Du kan kontakte:

Nyborg Taxi:

Tlf. 70 10 33 20; oplys kontonummer 12019